Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestry, Ewidencje i Archiwa

Rejestry

Ewidencja czasu pracy pracownika

Ewidencja nauczycieli i pracowników (SIO)

Ewidencja uczniów i dzieci (SIO)

Rejestr czynności przetwarzania

Rejestr kategorii czynności przetwarzania

Ewidencja wydanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych

Ewidencja zbiorów bibliotecznych

Ewidencja środków trwałych i wyposażenia

Rejestr skarg i wniosków

 

Ewidencje

Ewidencja kadrowa

Lista pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych

Rejestr zarządzeń dyrektora szkoły

Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej

Rejestr umów

Księga kontroli zewnętrznych

Księga druków ścisłego zarachowania

Rejestr wydanych legitymacji szkolnych

Rejestr wydanych zaświadczeń

Rejestr opinii i orzeczeń

Ewidencja wystawionych faktur

Ewidencja pobytu dziecka w przedszkolu – system ATMS Kids

 

Archiwa

Księgi protokołów rad pedagogicznych

Dzienniki lekcyjne zajęć – do roku szkolnego 2018/2019 włącznie

Dzienniki zajęć pozalekcyjnych

Arkusze ocen

Archiwum zespołu – pozostała dokumentacja