Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia i uchwały

Rok szkolny 2022/2023

PDFZarządzenie Nr 12 2022 z dnia 15 listopada w sprawie wprowadzenia procedur postępowania z dzieckiem chorym na cukrzycę.pdf (154,17KB)

Rok szkolny 2021/2022

PDFZarządzenie Nr 8 2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie opłat za posiłki dzieci i uczniów.pdf (132,50KB)
PDFZarządzenie Nr 5 2022 z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.pdf (140,64KB)
PDFZarządzenie Nr 4 2022 z dnia 11 lutego w sprawie sposobu organizacji funkcjonowania szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych wynikających z epidemii COVID-19.pdf (284,85KB)
PDFZarządzenie Nr 21 z dnia 5 października 2021 r. w sprawie terminów i powołania komisji do przeprowadzenia etapu szkolnego konkursów przedmiotowych.pdf (199,03KB)
PDFUchwały Nr 1 - 4 z dnia 28 września 2021 r..pdf (620,34KB)
PDFZarządzenie Nr 19 z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia podczas pandemii COVID 19 procedury zgodnej z wytycznymi GIS, MZ i MEN.pdf (357,21KB)
PDFZarządzenie Nr 18 z dnia 10 września 2021 r. w sprawie powołania zespołu ds. pomocy psychologiczno¬-pedagogicznej.pdf (267,24KB)
PDFZarządzenie Nr 17 z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia procedur bezpieczeństwa.pdf (278,28KB)

Rok szkolny 2020/2021

PDFZarządzenie Nr 4 z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie o zmianie trybu nauczania stacjonarnego na tryb zdalny w klasie I, II oraz w przedszkolu.pdf (286,54KB)
PDFZarządzenie Nr 1 z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu stołówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Rogowie Opolskim.pdf (417,26KB)
PDFUchwała Nr 8 z dnia 12 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w Statucie ZSP Nr 3 w Rogowie Opolskim.pdf (395,01KB)
PDFZarządzenie Nr 30 z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w oddziale przedszkolnym w Rogowie Opolskim Przedszkola Publicznego w Dąbrówce Górnej.pdf (386,78KB)
PDFZarządzenie Nr 29 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie organizacji nauki zdalnej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół.pdf (556,22KB)
PDFZarządzenie Nr 28 z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie organizacji nauki zdalnej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół.pdf (189,17KB)
PDFZarządzenie Nr 27 z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie organizacji nauki zdalnej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół.pdf (456,88KB)
PDFZarządzenie Nr 26 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie powołania na czas zdalnego nauczania zespołu nauczycieli odpowiedzialnych za organizację zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.pdf (468,60KB)
PDFZarządzenie Nr 25 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie organizacji nauki zdalnej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół.pdf (557,85KB)
PDFZarządzenie Nr 24 z dnia 12 października 2020 r. o zmianie trybu nauczania stacjonarnego na tryb zdalny w klasie VII i VIII.pdf (415,92KB)
PDFZarządzenie Nr 23 z dnia 11 października w sprawie zmiany zarządzenia nr 20 dotyczącego ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych podczas pandemii COVID 19.pdf (86,64KB)
PDFZarządzenie Nr 22 z dnia 5 października 2020 r. w sprawie terminów i powołania komisji do przeprowadzenia etapu szkolnego konkursów przedmiotowych.pdf (149,29KB)
PDFZarządzenie Nr 21 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji spisem z natury środków trwałych w ewidencji ilościowej.pdf (148,26KB)
PDFUchwała nr 6 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przyjęcia wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród burmistrza.pdf (539,70KB)
PDFUchwała nr 5 z dnia 26 września 2020 r. w sprawie propozycji dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2020-2021.pdf (534,84KB)
PDFUchwała nr 4 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zaopiniowania Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego w roku szkolnym 2020-2021.pdf (269,57KB)
PDFUchwała nr 3 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie Szkolnego Zestawu Programów Nauczania Ogólnego i Szkolnego Zestawu Podręczników.pdf (529,04KB)
PDFUchwała nr 2 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zaopiniowania Programu Wychowawczo – Profilaktycznego.pdf (540,69KB)
PDFZarządzenie Nr 20 z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020-2021.pdf (413,70KB)
PDFZarządzenie Nr 19 z dnia 14 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia podczas pandemii COVID 19 procedury zgodnej z wytycznymi GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych.pdf (357,18KB)
PDFZarządzenie Nr 18 z dnia 15 września 2020 r. w sprawie powołania zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.pdf (268,40KB)
PDFUchwała nr 1 z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zaopiniowania planu pracy szkoły na rok szkolny 2020-2021.pdf (514,19KB)